Twitter Facebook Youtube 

Política. Condicions generals Alberg Rural Ruta del Ferro

1.-S’aplicarà un suplement de 2,05€ per persona i nit a aquelles persones que no disposin del carnet d’alberguista. El carnet d’alberguista pot fer-lo al mateix alberg i a la Viatgeteca al Palau Robert i PIJS (Punts d’informació Juvenils). S’admetran carnets emesos per qualsevol membre de la Federació Internacional d'Albergs de Joventut (IYHF).

2.-Tarifes i condicions d’estada: La Tarifa A s’aplicarà a totes les persones majors o iguals de 30 anys. La tarifa J s’aplicarà: -A les persones menors o iguals de 29 anys. -Als grups de 10 o més persones amb carnet de grup. No s’aplica a cap membre del grup una tarifa i/o promoció diferent. -A tots els grups de més de 12 persones, independentment de l’edat, que facin la reserva conjunta i que generin una sola factura. No s’aplicarà a cap membre del grup una tarifa i/o promoció diferent. Cada persona haurà d’estar en possessió del carnet d’alberguista individual o familiar, segons correspongui. Entitats infantils i juvenils censades per la Secretaria de Joventut: 15% de descompte sobre la tarifa J pels serveis que realitzi. Descomptes i promocions

3.-Els infants fins a 3 anys gaudiran del pernoctar i esmorzar gratuït i d’un 50% de descompte en els àpats que facin.

4.-Els infants de 4 a 6 anys gaudiran d’un descompte del 50% en els serveis.

5.-Els nens de 7 a 13 anys gaudiran d’un descompte del 25% en els serveis

6.-Les reserves no podran excedir de cinc pernoctacions, tot i que sempre hi haurà la possibilitat d’allargar l’estada segons l’ocupació de l’alberg.

7.-En cas d’utilització dels albergs sense pernoctar-hi, s’aplicarà la tarifa d'utilització diürna vigent a cada alberg. Cal consultar-la a cada instal·lació.

8.-La distribució de les places reservades per habitacions correspon al director de l'alberg. En determinades condicions, però, hi ha la possibilitat de reservar habitacions, prèvia petició i consulta a la Central de Reserves i abonant els suplements corresponents.

Pagament de Bestretes

L’alberg Ruta del Ferro facilitarà a l’usuari la documentació necessària per fer el pagament de la bestreta mitjançant la notificació de pagament de bestretes La reserva quedarà confirmada un cop fet el pagament de la bestreta, dins el termini indicat. En cas contrari, l’alberg Ruta del Ferro es reserva el dret d’anul·lar la reserva sense previ avís ni dret a reclamació. La resta de l'import de l’estada s’abonarà a l’arribada a l’alberg en efectiu, xec conformat o targeta de crèdit.

Anul·lacions

L’usuari pot rescindir en tot moment de la totalitat dels serveis contractats i té dret a la devolució dels imports abonats, però haurà d’indemnitzar a l’alberg Ruta del Ferro per les despeses generades pels conceptes de gestió (gestions de reserva informàtica, tramesa de documentació i tramitació bancària) i anul·lació (despeses ocasionades per l’anul·lació de places, contractació i compra de subministraments necessaris per garantir la qualitat del servei), segons el barem següent.

Individuals i famílies Període d’anul·lació (previ a l’arribada) Despeses per anul·lació i/o gestió sobre l'import total abonat per PE Abans de 30 dies 10% en concepte de gestió Entre 29 i 15dies 30% en concepte de gestió i anul·lació Entre 14 i 3 dies 50% en concepte de gestió i anul·lació Menys de 3 dies 100% en concepte de gestió i anul·lació Grups Període d’anul·lació (previ a l’arribada) Despeses per anul·lació i/o gestió sobre l'import total abonat per PE Abans de 60 dies 10/ en concepte de gestió Entre 60 i 30 dies 25% en concepte de gestió i anul·lació Entre 29 i 15 dies 50% en concepte de gestió i anul·lació Entre 14 i 3 dies 75% en concepte de gestió i anul·lació Menys de 3 dies 100% en concepte de gestió i anul·lació En els períodes d’anul·lació de menys de 3 dies, les despeses d’anul·lació i/o gestió serà sobre l'import abonat del PE i els àpats del primer dia de l'estada. Els períodes d’anul·lació conten a partir de l’endemà de la data de cancel·lació de la reserva En tots els casos caldrà tenir en compte que qualsevol despesa extra fruit d’anul·lacions d’activitats serà afegida a les despeses d’anul·lació abans descrites. Anul·lacions parcials Qualsevol anul·lació de places confirmades que suposi menys del 10% del total de persones no serà tingut en compte sempre que es notifiqui, abans de l’arribada, directament a l’alberg. En cas que no es notifiqui o se superi aquest percentatge, s’aplicaran unes despeses d’anul·lació sobre el 25% (grups) i sobre el 50% (individuals i famílies) del total de l’estada per a cadascuna de les places anul·lades que superin el 10%, segons el barem anterior. Les anul·lacions de reserves per grups s’hauran de fer forçosament per escrit i hauran de ser confirmades per ambdues parts. Totes les reserves que tinguin unes despeses de gestió i anul·lació per reducció de places, i finalment acabin cancel·lant la reserva, hauran d’indemnitzar a l’alberg Ruta del Ferro amb les despeses corresponents a l’anul·lació parcial més l’anul·lació total de la reserva. Les anul·lacions de nits tindran unes despeses de gestió i/o anul·lació de totes les places reservades segons el barem anterior de períodes d’anul·lació. L’alberg Ruta del Ferro no es fa responsable de la cancel·lació de reserves ocorregudes per causes de força major, imprevisibles o inevitables.

9.-Descomptes i promocions

Les places en promoció són limitades, raó per la qual s’haurà de sol·licitar a la Central de Reserves la utilització de qualsevol descompte o promoció oferts per l'Agència Catalana de la Joventut, en el moment de fer la reserva o amb antelació a l’estada. Els descomptes i/o promocions oferts per l’alberg Ruta del Ferro no són acumulables. Per utilitzar-los caldrà, si és el cas, presentar la documentació que hi dóna dret. Els descomptes per a infants de fins a 3 anys, de 4 a 6 anys i de 7 a 13 anys es consideren promocions i, per tant, no són acumulables a cap altre. L’alberg Ruta del Ferro, es reserva el dret de modificar i/o suprimir qualsevol promoció o descompte, en qualsevol aspecte relacionat amb el seu contingut, àmbit o totalitat, sense previ avís.

10.-Drets i deures del usuari

La utilització de l’alberg Ruta del Ferro suposa l’acceptació, per part del usuari, d’aquestes condicions generals com també del reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència i la qualitat del servei. Els responsables dels grups tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica, com també pel que fa a la conducta del grup i els seus components. Si escau, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats pel director de l’alberg i s’hauran d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà al usuari. L’usuari autoritza a l’alberg Ruta del Ferro i a l'Agència Catalana de la Joventut a tractar, incorporar i conservar les dades personals que faciliti per a fins relacionats amb la XANASCAT. L’usuari té dret a la informació continguda en aquests fitxers i la pot cancel·lar o rectificar quan vulgui. En cas que no vulgui autoritzar la utilització de les seves dades, caldrà que ho comuniqui per escrit.

11.-Condicions especials de reserva de ponts i vacances estivals 1. Si la reserva es fa fins a un mes abans de l'inici del pont, cal que sigui per a tot el període del pont. Si la reserva es fa amb menys d’un mes d’antelació, es poden reservar dies concrets. 2. Les reserves en període estival (del 24 de juny al 31 d’agost) tenen una durada predeterminada. Si la reserva es fa amb menys de dos mesos d’antelació es poden reservar períodes diferents. 3. En el cas de reserves d’usuaris individuals i famílies, s’ha de fer una bestreta del 50%, la qual és garantia de reserva, és a dir, aquesta bestreta no es retorna en cap cas per anul·lació total o parcial de nits i/o persones. 4. En cas de reserves de grups en períodes d’estiu, s’han de fer tres pagaments per avançat (del 25%, 25% i 50% successivament), el primer dels quals és la garantia de reserva, en les mateixes condicions descrites al paràgraf anterior.

0
0
0
s2smodern